Verantwoording

Deze idioomverzameling is samengesteld door Paula Mulder-Gonçalves en mij, Ellen Damen.
Wij hebben er de afgelopen jaren met wisselende energie aan gewerkt.
Paula is Portugees native speaker en woont en werkt al jaren in Nederland. Zij heeft jarenlange ervaring als docente Portugees en Nederlands.
Ik, Ellen, heb een kleine 20 jaar in Portugal gewoond en geleefd en ter plaatste de Portugese taal geleerd, bestudeerd en gedoceerd. Voor wie mij nader wil leren kennen, bekijk deze website, ik presenteer er veel van mijn ervaringen in en met Portugal.
Paula en ik hebben tussen 2003 en 2016 de onlineschool Portugees voor Nederlandstaligen ‘Portel’ gerund.
Onze samenwerking is bovenal gebaseerd op een gedeelde liefde voor onze twee mooie talen.
Mijn persoonlijke droom is iemand te ontmoeten, waarbij ik denk aan een tekenvaardige Portugaladept, die met mij energie wil stoppen in een speciale website voor dit materiaal. Een interactieve website waarop het makkelijk en prettig zoeken is.

We hebben vele bronnen geraadpleegd.
Als uitgangspunt hebben we een aantal standaardwerken genomen. Deze zijn allemaal meer dan 25 jaar geleden uitgegeven, recentere hebben we uiteraard gezocht maar niet gevonden.
Voor het Portugees idioom zijn dit:
-Dicionário Expressões Populares Portuguesas – auteur: Guilherme Augusto Simões- 1985
Uitgever: perspectivas & realidades
-Frases feitas – auteur: Orlando Neves – uitgeverij: Lello & irmão – 1991
-Novos Dicionários de expressões idiomáticas- auteur António Nogeira Santos
Edições João Sá da Costa 2000 (derde druk)

Voor het Nederlands: F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.
W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925 (vierde druk).

Verder hebben we op allerlei manieren het internet afgestruind. Daar hebben we antwoorden gevonden op vragen, en ook nieuwe ideeën opgedaan. Niet altijd was de herkomst duidelijk en misschien hebben we ook niet altijd nauwkeurig gekeken naar de bron, vanuit het idee: de taal is van iedereen…
Zeker willen we noemen de fraaie en uitgebreide website www.casota.org/expressions, alwaar een mooi overzicht van Portugees idioom is te vinden.

Belangrijkste instrument waarmee we hebben gewerkt is onze eigen woordenschat en taalervaring. Ook als het ging om de keuze een bepaalde uitdrukking wel of niet in ons overzicht op te nemen. Hierbij hanteerden we het subjectieve criterium van ‘vaak voorkomend’ of anderszins interessant.

Omdat we beseffen dat ons overzicht niet perfect, noch compleet is, staan we wagenwijd open voor opmerkingen, correcties en aanvullingen.